Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Magdalena Tarnowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt w jednostce Wydział Nauk Historycznych
Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus na WNHiS w Instytucie Historii Sztuki w jednostce Wydział Nauk Historycznych
Koordynator ds.programu ERASMUS w jednostce Instytut Historii Sztuki
Koordynator ds. programu ERASMUS oraz Planista w jednostce Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Koordynator ds. programu ERASMUS w jednostce Instytut Historii Sztuki
Planista w jednostce Wydział Nauk Pedagogicznych
Planista w jednostce Wydział Prawa i Administracji
Planista w jednostce Instytut Filozofii
Planista w jednostce Instytut Psychologii
Planista w jednostce Instytut Ekologii i Bioetyki

Terminy konsultacji dla studentów

SEMESTR LETNI 2023/2024
DYŻURY STACJONARNE - SALA 318:
ŚRODA - 21, 28.II; 6, 13, 27.III.; 10, 24.IV; 8, 22.V.; 5.VI. – GODZ. 7.45-9.15
DYŻURY ONLINE
WTOREK - 20.III.; 2, 16.IV; 14.V.; 11.VI. – GODZ. 9.40- 10.50
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0P2-2MG2d-dxWOjdgmGESM6Pc1Ekxt_Ez4XvCgr30tU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=86ba8857-5a17-446b-9c7c-dd19a530ad79&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
UWAGA - KONSULTACJE STACJONARNE MOŻLIWE SĄ PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU DROGĄ MAILOWĄ m.tarnowska@uksw.edu.pl / poprzez chat MTeams / telefonicznie: 515088192

SUMMER SEMESTER 2023/2024
STATIONARY DUTY - ROOM 318:
WEDNESDAY - 21, 28.II; 6, 13, 27.III.; 10, 24.IV; 8, 22.V.; 5.VI. – 7.45-9.15 a.m.
ONLINE DUTY
TUESDAY - 20.III.; 2, 16.IV; 14.V.; 11.VI. – 9.40- 10.50 a.m. - LINK TO THE MTEAM SEE ABOVE

ATTENTION! - STATIONARY CONSULTATIONS ARE POSSIBLE BY PRE-ARRANGING BY EMAIL AT m.tarnowska@uksw.edu.pl / or via MTeams chat / or by phone: 515088192

Zainteresowania

►Sztuka polska XIX - XX w. w kontekście kulturowym i historycznym.
►Kultura i sztuka świecka Żydów XIX - lata 50. XX w.: środowiska Warszawy, Krakowa i Łodzi, Dolnego Śląska.
►Ikonografia sztuki żydowskiej - religijnej i świeckiej.
► Sztuka Holocaustu.
►Sztuka syjonistyczna - w kontekście tożsamości narodowej.
►Orient i podróże do Palestyny i jej obraz w sztuce.
► Badania proweniencyjne.
► Muzealnictwo i wystawiennictwo
► Temat rozprawy habilitacyjnej: Artyści żydowscy w Polsce w latach 1945-1950. Sztuka, ideologia, działalność, biografie i krytyka artystyczna.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Magdalena
Nazwisko
Tarnowska
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)