Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Małgorzata Wszelaka-Rylik

prof. ucz.
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku oraz p.o. Kierownika Centrum badawczo - dydaktycznego Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024: środa 13:30-15:00, s. 205 bud. 24

Zainteresowania

chemia, chemia fizyczna, chemia biomateriałów, termodynamika

Doświadczenie badawcze w zakresie:
• termodynamiki chemicznej i technicznej
• inżynierii materiałowej ze szczególnym
uwzględnieniem własności fizykochemicznych
materiałów
• procesów wytwarzania i badania nanocząstek oraz
metod ich pokrywania substancjami bioaktywnymi
• procesów rozdzielania
• kompleksowania związków supramolekularnych
• kompleksowania substancji bioaktywnych
• termochemii, biokalorymetrii i analizy termicznej

Koordynowane przedmioty

2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22
2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22-CW
2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22-L
2023/24_Z - Chemia WB-IS-11-22
2023/24_L - Chemia WB-IS-11-22-CW
2023/24_L - Chemia WB-IS-11-22-L

Prowadzone przedmioty

2019/20_L - Podstawy chemii WB-IS-12-23-lab
2020/21_L - Podstawy chemii WB-IS-12-23-lab
2021/22_L - Podstawy chemii WB-IS-12-23-lab
2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22
2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22-CW
2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22-L
2023/24_Z - Chemia WB-IS-11-22
2023/24_L - Chemia WB-IS-11-22-CW
2023/24_L - Chemia WB-IS-11-22-L
Imiona
Małgorzata
Nazwisko
Wszelaka-Rylik
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. ucz.
Wóycickiego 1/3 23, 01-938 Warszawa (Bielany), Polska, pokój 409

Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)