Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Małgorzata Wszelaka-Rylik

prof. ucz.
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku oraz p.o. Kierownika Centrum badawczo - dydaktycznego Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje przedmiotowe semestr zimowy 2022/23
poniedziałek 11.30-13.00, pok. 409, bud. 23

Zainteresowania

chemia, chemia fizyczna, chemia biomateriałów, termodynamika

Doświadczenie badawcze w zakresie:
• termodynamiki chemicznej i technicznej
• inżynierii materiałowej ze szczególnym
uwzględnieniem własności fizykochemicznych
materiałów
• procesów wytwarzania i badania nanocząstek oraz
metod ich pokrywania substancjami bioaktywnymi
• procesów rozdzielania
• kompleksowania związków supramolekularnych
• kompleksowania substancji bioaktywnych
• termochemii, biokalorymetrii i analizy termicznej

Koordynowane przedmioty

2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22
2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22-CW
2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22-L

Prowadzone przedmioty

2019/20_L - Podstawy chemii WB-IS-12-23-lab
2020/21_L - Podstawy chemii WB-IS-12-23-lab
2021/22_L - Podstawy chemii WB-IS-12-23-lab
2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22
2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22-CW
2022/23_L - Chemia WB-IS-11-22-L
Imiona
Małgorzata
Nazwisko
Wszelaka-Rylik
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. ucz.
Wóycickiego 1/3 23, 01-938 Warszawa (Bielany), pokój 409

adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)