Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ks. dr hab.

Dariusz Kucharski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Planista w jednostce Instytut Psychologii
Planista w jednostce Instytut Ekologii i Bioetyki
Planista w jednostce Instytut Filozofii
Planista w jednostce Wydział Nauk Pedagogicznych
Planista w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych
Planista w jednostce Wydział Prawa i Administracji
Planista w jednostce Wydział Teologiczny
Planista w jednostce Wydział Prawa Kanonicznego

Terminy konsultacji dla studentów

poniedziałek, godz. 16.45-17.45, bud. 23, sala 302

Zdalnie, piątek, godz. 13.00-13.30:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a965786db8ce548089e30bbef244c2ac4%40thread.tacv2/conversations?groupId=aaea4aae-b2cb-4924-b4ca-e21e91d7777f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

2022/23_Z - Mentoring 2 WF-FI-22-MEN2
2023/24_Z - Mentoring 2 WF-FI-22-MEN2
2023/24_L - Mentoring 1 WF-FI-12-MEN1
Imiona
Dariusz Ryszard
Nazwisko
Kucharski
Stopnie i tytuły
ks. dr hab.
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)