Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Administracja Administracja - studia I stopnia niestacjonarne WP-ADZ-N-1
Administracja - studia I stopnia stacjonarne WP-AD-N-1
Administracja - studia II stopnia niestacjonarne WP-ADZ-N-2
Administracja - studia II stopnia stacjonarne WP-AD-N-2
Erasmus - Administracja WP-AD-E
MOST - Administracja WP-AD-M
Archeologia Archeologia - studia I stopnia stacjonarne WNHS-AR-N-1
Archeologia - studia II stopnia stacjonarne WNHS-AR-N-2
Archeologia - studia doktoranckie WS-R-AR
ERASMUS - Archeologia WNHS-AR-E
MOST - Archeologia WNHS-AR-M
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia I stopnia stacjonarne WNHS-AZD-N-1
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia II stopnia stacjonarne WNHS-AZD-N-2
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - studia II stopnia stacjonarne WP-BGC-N-2
Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne WS-POZ-BW-N-1
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia stacjonarne WS-PO-BW-N-1
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia stacjonarne WSE-BW-N-2
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne WS-POZ-BW-N-2
MOST - Bezpieczeństwo wewnętrzne WS-PO-BW-M
Biologia Biologia - studia I stopnia stacjonarne WB-BI-N-1
Biologia - studia II stopnia stacjonarne WB-BI-N-2
Erasmus - Biologia WB-BI-E
MOST- Biologia WB-BI-M
Człowiek w cyberprzestrzeni Człowiek w cyberprzestrzeni - studia I stopnia stacjonarne WP-CWC-N-1
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne WT-DKS-N-P-1
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia WT-DKS-N-2
MOST - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WT-DKS-M
Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi WNP-P-EWIUzSPE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) WNP-P-EPiW
Ekologiczny transport przyszłości Ekologiczny transport przyszłości WSE-P-ETP
Ekonomia Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne WS-EKN-N-1
Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny WSE-EKN-P-1
Ekonomia - studia I stopnia stacjonarne - profil praktyczny WSE-EK-P-1
Erasmus - Ekonomia WS-EK-E
Ekonomia menedżerska Ekonomia menedżerska - studia II stopnia stacjonarne WS-SO-EM-N-2
Ekonomia menedżerska - studia drugiego stopnia niestacjonarne WSE-EMN-N-2
Europeistyka CEEPUS - Europeistyka WS-PO-ERP-C
ERASMUS - Europeistyka WS-PO-ERP-E
Europeistyka - studia I stopnia stacjonarne WS-PO-ERP-N-1
MOST - Europeistyka WS-PO-ERP-M
Filologia Filologia, specjalność: filologia klasyczna - studia II stopnia stacjonarne WH-KU-FK-N-2
Filologia: specjalność Filologia klasyczna - studia I stopnia stacjonarne WH-FP-FK-N-1
Filologia klasyczna Filologia klasyczna - studia II stopnia stacjonarne WH-FK-N-2
Filologia polska Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne WH-FPZ-N-1
Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne WH-FP-N-1
Filologia Polska - studia II stopnia niestacjonarne WH-FPZ-N-2
Filologia Polska - studia II stopnia stacjonarne WH-FP-N-2
MOST - Filologia Polska WH-FP-M
Filologia włoska Erasmus - Filologia Włoska WH-FW-E
Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne WH-FW-N-1
Filologia włoska - studia II stopnia stacjonarne WH-FW-N-2
Filologia: specjalność filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne WH-F-FW-1
Filologia: specjalność filologia włoska - studia II stopnia stacjonarne WH-F-FW-2
Genealogia. Teoria i praktyka. Genealogia. Teoria i praktyka. WNHS-P-GEN
Historia ERASMUS - Historia WNHS-HI-E
Historia - studia I stopnia stacjonarne WNHS-HI-N-1
Historia - studia II stopnia stacjonarne WNHS-HI-N-2
Historia - studia doktoranckie WS-R-NH-HI
MOST - Historia WNHS-HI-M
MOST - Historia - studia doktoranckie WS-R-NH-M
Historia sztuki ERASMUS- Historia Sztuki WNHS-HS-E
Historia Sztuki - studia I stopnia stacjonarne WNHS-HS-N-1
Historia Sztuki - studia II stopnia stacjonarne WNHS-HS-N-2
MOST - Historia Sztuki WNHS-HS-M
Kierownictwo Duchowe Kierownictwo Duchowe WT-P-FW-KD
Kulturoznawstwo Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne WH-KUZ-N-1
Kulturoznawstwo - studia I stopnia stacjonarne WH-KU-N-1
Kulturoznawstwo - studia II stopnia niestacjonarne WH-KUZ-N-2
Kulturoznawstwo - studia II stopnia stacjonarne WH-KU-N-2
MOST - Kulturoznawstwo WH-KU-M
Kurs Kurs dokształcający: Kanoniczna praktyka sądowa WK-KRS
Kurs dokształcający: Ochrona danych osobowych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego WK-KRS-RODO
Kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych WK-KRS-PPZK
Kurs dokształcający: Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne WK-KRS-A
Kurs języka i kultury polskiej (Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego) WNH-KRS-KJKP
Kursy - Wydział Nauk Humanistycznych WNH-KRS
Kursy - Wydział Nauk Pedagogicznych WNP-P-KP
Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego WK-KP-NK
Wydział Studiów nad Rodziną - Kursy WSR-KRS
Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych WK-KP-Z
Kurs dokształcający : Trzeci cykl dla doktorantów Kurs dokształcający: Trzeci cykl dla doktorantów WK-KRS-D
Literaturoznawstwo Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa WH-R-LI
Mariologia Mariologia WT-P-FW-M
Muzeologia Erasmus - Muzeologia WH-MU-E
Muzeologia - studia I stopnia WH-MU-1
Nauki o Rodzinie Nauki o Rodzinie WSR-P-PSNR
Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych WP-P-ODIN
Ochrona Danych Osobowych w Kościele Ochrona Danych Osobowych w Kościele WP-P-ODOK
Ochrona dóbr kultury i środowiska Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne WNHS-ODKS-N-1
Ochrona środowiska Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych WF-P-MSMK
Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne WF-OB-N-1
Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne WF-OB-N-2
Sustainability Studies - full-time second cycle studies WF-OB-ANG-2
Pedagogika Erasmus - Pedagogika WNP-PE-E
Pedagogika - MOST WNP-PE-M
Pedagogika - studia I stopnia niestacjonarne WNP-PEZ-N-1
Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne WNP-PE-N-1
Pedagogika - studia II stopnia niestacjonarne WNP-PEZ-N-2
Pedagogika - studia II stopnia stacjonarne WNP-PE-N-2
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika WNP-P-PONIiT
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne WNP-PPWZ-N-MGR
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne WNP-PPW-N-MGR
Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne WNP-PS-N-MGR
Pedagogika specjalna MOST- Pedagogika specjalna WNP-PS-M
Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne WNP-PSZ-N-1
Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne WNP-PS-N-MGR
Pedagogika specjalna - studia jednolote magisterskie niestacjonarne WNP-PSZ-N-MGR
Pielęgniarstwo Nursing WMCM-NS-N-1
Pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne WMCM-PG-N-1
Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych WNP-P-PKN
Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego Edytorstwo Współczesne WH-P-PSEW
Podyplomowe Studium Logopedyczne Podyplomowe Studium Logopedyczne WH-P-PSL
Podyplomowe Studium Teologii Podyplomowe Studium Teologii - Warszawa WT-P-FW-PST
Politologia CEEPUS - Politologia WS-PO-C
CEEPUS - politologia studia doktoranckie WS-R-PO-C
ERASMUS - Nauki o polityce WS-R-NP-E
ERASMUS - Politologia WS-PO-E
MOST - Nauki o polityce WS-R-NP-M
MOST - Politologia WS-PO-M
Nauki o polityce - studia doktoranckie WS-R-PO-NP
Politologia - studia I stopnia stacjonarne WS-PO-N-1
Politologia - studia II stopnia stacjonarne WS-PO-N-2
Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa WNP-P-PZO
Praca Socjalna Erasmus - Praca Socjalna WS-SO-PS-E
Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne WS-SO-PS-N-1
Prawo Erasmus - Prawo WP-PR-E
Law - exchange programme for students as part of bilateral cooperation WP-PR-NAWA
MOST - Prawo WP-PR-M
Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne WP-PRZ-N-MGR
Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne WP-PR-N-MGR
Studia doktoranckie w zakresie prawa - niestacjonarne WP-R-PRZ
Studia doktoranckie w zakresie prawa - stacjonarne WP-R-PR
Prawo kanoniczne Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna WK-SK-MGR
Prawo kanoniczne - studia doktoranckie WK-RPK
Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne WK-KCZ-N-MGR
Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne WK-KC-N-MGR
Sądownictwo i administracja w Kościele WK-P-ADM
Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień WF-P-PSR
Socjologia ERASMUS - Socjologia WS-SO-E
Socjologia - studia I stopnia stacjonarne WS-SO-N-1
Socjologia - studia II stopnia stacjonarne WS-SO-N-2
Socjologia - studia doktoranckie WS-R-SO
Stosunki i prawo międzynarodowe Stosunki i prawo międzynarodowe - studia stacjonarne I stopnia WP-SPM-N-1
Stosunki i prawo międzynarodowe - studia stacjonarne II stopnia WP-SPM-N-2
Stosunki międzynarodowe Erasmus - Stosunki Międzynarodowe WP-SM-E
MOST - Stosunki Międzynarodowe WP-SM-M
Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia - profil praktyczny WP-SM-P-1
Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia stacjonarne WP-SM-N-1
Stosunki Międzynarodowe - studia II stopnia- profil praktyczny WP-SM-P-2
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą WNP-P-PSZO
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne WNP-P-PSKNPP
Studia podyplomowe Formacja Biblijna WT-P-FW-FB
Podyplomowe Studia Biblino-Pastoralne WT-P-FW-BP
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie WNP-P-PSONiW
Studia podyplomowe z etyki Etyka WT-P-FG-PSE
Etyka WT-P-FLR-E
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia WNHS-ZDK-N-1
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia II stopnia WNHS-ZDK-N-2
Zarządzanie jakością powietrza Zarządzanie jakością powietrza WF-P-ZJP
Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego WF-P-ZJPJST
Zarządzanie publiczne Zarządzanie publiczne - studia I stopnia stacjonarne WSE-ZP-N-1
chemia Chemia - studia I stopnia stacjonarne WM-CH-N-1
Chemia - studia II stopnia stacjonarne WM-CH-N-2
ERASMUS - Chemia WM-CH-E
filozofia FUCE - Filozofia WF-FI-F
Filozofia - studia I stopnia stacjonarne WF-FI-N-1
Filozofia - studia II stopnia stacjonarne WF-FI-N-2
Filozofia - studia doktoranckie WF-R-FI
MOST - Filozofia WF-FI-M
Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought - full-time second cycle studies WF-FI-ANG-2
fizyka Fizyka - studia I stopnia stacjonarne WM-FI-N-1
Fizyka - studia II stopnia stacjonarne WM-FI-N-2
Fizyka - studia doktoranckie WM-R-FI
informatyka ERASMUS - Informatyka WM-I-E
Informatyka - studia I stopnia niestacjonarne WM-I-N-Z-1
Informatyka - studia I stopnia stacjonarne WM-I-N-1
Informatyka - studia II stopnia niestacjonarne WM-I-N-Z-2
Informatyka - studia II stopnia stacjonarne WM-I-N-2
inżynieria środowiska Erasmus - Inżynieria środowiska WB-IS-E
Inżynieria Środowiska - studia I stopnia stacjonarne WB-IS-N-1
Inżynieria Środowiska - studia II stopnia stacjonarne WB-IS-N-2
kierunek lekarski Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne WMCM-LEN-N-MGR
Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie stacjonarne WMCM-LE-N-MGR
matematyka Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne WM-MA-N-Z-1
Matematyka - studia I stopnia stacjonarne WM-MA-N-1
Matematyka - studia II stopnia niestacjonarne WM-MA-N-Z-2
Matematyka - studia II stopnia stacjonarne WM-MA-N-2
Matematyka - studia doktoranckie WM-R-MA
Studia Podyplomowe z Matematyki WM-P-PSM
nauki o rodzinie ERASMUS - Nauki o rodzinie WSR-NR-E
MOST - Nauki o rodzinie WSR-NR-M
Nauki o rodzinie - studia I stopnia niestacjonarne WSR-NRN-N-1
Nauki o rodzinie - studia I stopnia stacjonarne WSR-NR-N-1
Nauki o rodzinie - studia II stopnia niestacjonarne WSR-NRN-N-2
Nauki o rodzinie - studia II stopnia stacjonarne WSR-NR-N-2
psychologia Erasmus - Psychologia WF-PS-E
FUCE - Psychologia WF-PS-F
MOST - Psychologia WF-PS-M
Psychologia - studia doktoranckie WF-R-PS
Psychologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne WF-ZPS-N-MGR
Psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne WF-PS-N-MGR
Psychologia - studia magisterskie WF-PS-MGR
specjalistyczne studia teologiczne Specialized Theological Studies WT-SSTN-N-2
Specjalistyczne studia teologiczne - studia II stopnia stacjonarne WT-SST-N-2
teologia Biblical theology WT-R-ABI
Centre Saint Augustin de Dakar (seminarium Dakar) WT-SDA-N-MGR
Chrześcijańska turystyka religijna-studia stacjonarne WT-CTR-N-1
Coaching i mediacje społeczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne WT-DCM-N-MGR
Dogmatic theology WT-R-ATG
Erasmus - Teologia WT-DTE-E
FUCE - Teologia WT-TE-F
Fundamental theology WT-R-ATF
Homiletyka - studia doktoranckie WT-R-HO
Katechetyka - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RK
Katechetyka - studia doktoranckie WT-R-KA
Liturgika - studia doktoranckie WT-R-LI
MOST - Teologia WT-DTE-M
Mariologia - niestacjonarne studia doktoranckie - Klasztor Niepokalanów WT-FN-RMA
Misjologia - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RMI
Misjologia - studia doktoranckie WT-R-MI
Missiology WT-R-AMI
Moral theology WT-R-ATM
Patristics WT-R-AP
Patrologia - studia doktoranckie WT-R-P
Podyplomowe Studia Teologii Praktycznej WT-P-FW-TP
Practical theology WT-R-ATP
Specialized Theological Studies WT-SSTA-N-2
Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne WT-DNK-N-MGR
Spiritual theology WT-R-ATD
Teologia WT-P-FG-PST
Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa WT-FW-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Białystok) WT-SBL-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk) WT-SGD-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew) WT-SOP-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Płock) WT-SPL-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium archidiecezjalne Łódź) WT-SLD-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium oo. Franciszkanów Łódź) WT-SLF-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Łomża) WT-SLO-N-MGR
Teologia Apostolstwa WT-P-O-TA
Teologia Praktyczna WT-P-FLR-PSTP
Teologia Praktyczna WT-P-FL-TP
Teologia Praktyczna WT-P-FG-TP
Teologia Praktyczna WT-P-FP-PSTP
Teologia Praktyczna WT-P-FP-TP
Teologia Praktyczna WT-P-FLR-TP
Teologia apostolstwa - niestacjonarne studia doktoranckie - Ołtarzew WT-FOA-R
Teologia biblijna - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RBI
Teologia biblijna - studia doktoranckie WT-R-BI
Teologia dogmatyczna - studia doktoranckie WT-R-TG
Teologia duchowości - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RTD
Teologia duchowości - studia doktoranckie WT-R-TD
Teologia ekumeniczna - studia doktoranckie WT-R-TU
Teologia fundamentalna - studia doktoranckie WT-R-TF
Teologia kultury - studia doktoranckie WT-R-TK
Teologia moralna - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RTM
Teologia moralna - studia doktoranckie WT-R-TM
Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne WT-DTE-N-MGR
Teologia pastoralna - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RTP
Teologia pastoralna - studia doktoranckie WT-R-TP
Teologia religii - studia doktoranckie WT-R-RE
Teologia środków społecznego przekazu - studia doktoranckie WT-R-TS
Teologia życia konsekrowanego - niestacjonarne studia doktoranckie - Ołtarzew WT-FOK-R
Theology of liturgy WT-R-ALI
Theology of mass media WT-R-ATS
Theology of religion WT-R-ARE
Wydział Teologiczny - Kursy WT-KRS

pokaż wszystkie kierunki studiów